Siirry suoraan sisältöön

Suomen sodat

Suomen sodat ovat jättäneet jälkensä

Suomen sodat ovat jättäneet jälkensä väestöön ja historiaan. Ne ovat olleet merkityksellisiä ja vaikka sota onkin aina kamalaa, on se joskus tarpeellista, jotta pystytään säilyttämään saavutetut etuudet ja puolustamaan itseään. Lapin sota oli yksi esimerkki siitä, milloin ei ollut muita vaihtoehtoja. Ellei saksalaisia olisi saatu ulos maasta, voisi tilanteemme olla näinä päivinä täysin erilainen kuin se on nyt. Sodalla on aina kaksi puolta, joista kumpikin kokee olevansa oikeassa ja tilanne on kiristynyt äärimmilleen, jos sotatoimiin ryhdytään. Kukaan ei sodi huvikseen vaan se on aina se viimeinen keino.

Suomen sodat ja erityisesti talvisota ovat asioita, joita muistellaan kunnioituksella vaikka aikaa sodista on kulunut jo melko paljon. Se käytiin Suomen ja Neuvostoliiton välillä ja alkoi Neuvostoliiton hyökkäyksellä, ilman sodanjulistusta.

Talvisota

Talvisotaa käytiin 105 päivää ja se päättyi Moskovan rauhansopimukseen. Termit sisu ja Molotovin cocktail tulivat hyvin tutuiksi talvisodan aikana kun suomalaiset esittelivät kestävyyttään sekä kekseliäisyyttään. Alun perin talvisotaa ei kutsuttu sillä nimellä vaan se tunnettiin Suomen ja Venäjän sotana.

Päiväkäskyssään jatkosodan aikana Mannerheim käytti nimitystä talvisota, mutta se ei heti vakiintunut käyttöön. Sota on erityisen tunnettu kovista talviolosuhteista, sillä vuosien 1939-1940 talvi oli vuosisadan kylmimpiä. Myös puna-armeijan valtavat miestappiot, suomalaisten mottitaktiikka ja talvisodan henki ovat asioita, jotka ovat jääneet elämään vahvasti historian kertomuksiin.

Suomen sodat ovat jättäneet jälkensä

Jatkosota

Jatkosota käytiin niin ikään Suomen ja Neuvostoliiton välillä vuosina 1941-1944. Samaan aikaan Saksa toteutti omaa operaatiotaan Neuvostoliittoa vastaan Suomen Lapin rintamalta suomalaisten taistellessa etelässä. Sodan alussa suomalaiset saivat vallattua takaisin talvisodassa menetetyt alueet ja etenivät Syvärin ja Leningradin tuntumaan. Hyökkäys pysäytettiin joulukuussa 1941, josta alkoi yli kaksi vuotta kestänyt asemasotavaihe.

Näissä sodissa taistelleen sotaveteraanit ovat todellisia sankareita ja ansaitsevat kaiken kunnian Suomen itsenäisyyden säilymisestä. Vielä jatkosodan jälkeenkin he jaksoivat suomalaisella sisulla ajaa saksalaiset pois suomesta. Rauhansopimukseen kirjattiin, että saksalaiset oli saatava ulos Suomesta, johon Saksa ei halunnut taipua jolloin tämä johti Lapin sotaan Suomen ja Saksan välillä.

Suomen sodat ovat vaatineet veronsa

Suomen sodat on laskettavissa nopeasti, sillä niitä ei onneksi kovin paljoa ole ollut. Kuitenkin sota on aina paha ja jättää jälkensä, vaikka niitä olisi vain yksikin. Ei uskottu, että sotaan jouduttaisiin, varsinkin talvisodan syttyminen oli erittäin epämieluisa yllätys, joka aiheutti pelkoa ja kaaosta erityisesti Neuvostoliiton ja Suomen rajamaille. Jouduttiin lähteä evakkomatkoille ja perheitä lähti jopa Ruotsiin saakka karkuun sotia. Jotkut lähettivät sinne vain lapsensa turvaan.

Lapin sota oli viimeinen Suomen sotima sota ja toivottavasti tilanne sellaisena pysyykin. Talvisodasta evakkomatkalle lähti noin 430 000 ihmistä joista useat jopa kahteen kertaan. Evakot luovutetuilta alueilta asutettiin muualle Suomeen. Heille osoitettiin joko maata, joka oli valtion tai se pakkolunastettiin maanomistajilta tai asuinpaikka kaupungista. Pakkolunastuksista maksettiin myös korvaus maanomistajille sen hetkisen hinta-arvion mukaan.

Suomen sodat ovat jättäneet jälkensä

Sponsorimme